Semináre

V rámci nového školského roka 2014/2015 Vám ponúkame nasledovné semináre:

viac-  kalendár akcií

Pre deti:
1. Škola intuície 1. stupeň – Intuitívne videnie..........viac
2. Škola intuície 2. stupeň – intuitívne vedenie................viac

3.Škola intuície- krúžok pre deti....................viac

Pre dospelých:

  • .  Škola intuície 1.- Prebudenie intuície.........................viac
  • .  Škola intuície 2. – Aktivácia epifýzy...........................viac
  • .  Škola intuície 3.-  Cesta k jasnovideniu.....................viac
  • .  Škola intuície 4.-  Rozvoj vlastného typu intuície.......viac
  • .  Škola intuície 5-  Spoznaj sám seba..viac
  • .  Škola intuície 6.- Rozvoj  telepatie...............................viac
  • .  Škola intuície7 - krúžok dospelí....................................viac.
  • .  Škola intuície 8 -experiment ESP ................................viac
  •    Škola intuície pre obchodníkov.....................................viac
  •    Škola intuície pre firmy..................................................viac