História projektu

 

 Projekt Škola Biointernetu vznikol v januári 2014 a so svojimi tromi druhmi seminárov bol testovaný v skúšobnej prevádzke od januára do augusta 2014. Ide o ambiciózny počin ľudí, ktorým je táto tematika blízka, s cieľom priniesť pre slovenskú verejnosť výsledky aplikovaného výskumu ruských vedcov v oblasti Teórie fyzikálnych štruktúr a Synergie informačných systémov.Intuitive Information Sight - technology for developing the ability of eyeless sight.Zakladateľ -Autor technológie IIS - Dr Zolotov

Výsledky počas 8 mesiacov výrazne predčili naše očakávania. Počas tejto „skúšobnej prevádzky“ sme naučili intuitívne vidieť bez očí vyše 100 detí, pričom sme dosiahli 99 % úspešnosť a v oblasti intuitívneho vnímania dospelých a napájania sa na sieť Biointernetu sme vyškolili tiež vyše stovky dospelých.
Na základe získaných skúseností, spätných väzieb od našich študentov a ich podnetov, sme pre nový školský rok pripravili ďalšie pokračovacie kurzy, aby sme zaistili nielen kontinuitu vzdelávania, ale aj dosiahnutie skutočného majstrovstva našich študentov vo vyučovaných témach.

 

Kontaktujte nás

O nás