Metóda priameho vnímania informácií z okolia

Aktivácia Centra Informačného Vnímania otvára nové možnosti a schopnosti:

* Viac sebaistoty

* Viac rozhodnosti v životných situáciách

* Aktivácia tretieho oka a intuície

* Upokojenie hyperaktivity

* Rozvinutie mimozmyslových schopností

Čo je to priame informačné vnímanie?

Je to schopnosť ľudského mozgu vnímať informácie priamo z okolia bez pomoci 5 zmyslov vnímania.

K čomu to potrebujeme?

Celý život sa snažíme neustále správne rozhodovať. Tieto rozhodnutia prijíma náš mozog na základe informácií, ktoré k nemu prichádzajú z vonkajšieho prostredia. Prijaté informácie budú vierohodné len vtedy, ak náš mozog dostane skutočne presné informácie. Informácie ktoré potrebujeme nám dodáva našich 5 orgánov vnímania (zrak, čuch, sluch, chuť, hmat). Sú sprostredkovateľmi medzi okolitým svetom a našim mozgom. Avšak tieto naše orgány vnímania majú tendenciu robiť chyby, teda odovzdávať chybné informácie. V tomto dôsledku náš mozog na základe chybne dodaných informácií piatich orgánov vnímania môže urobiť chybné rozhodnutie, čo môže viesť k nepríjemným životným situáciám a niekedy aj k fatálnym následkom.

Ak človek má aktivované Centrum Informačného Vnímanie, je schopný prijímať informácie z okolia napriamo a môže teda robiť životne dôležité rozhodnutia bez negatívnych dôsledkov. Práve napriamo prichádzajúce informácie sú vždy presné, pretože prichádza bez skreslenia podmienečného dĺžkou spracovania informácie mozgovým kanálom logického myslenia. Človek s aktivovaným centrom prijíma iba pravdivá a presná rozhodnutie. Preto je veľmi dôležité aktivovať túto schopnosť u každého jednotlivca.

Na čo dieťa potrebuje také videnie, ak vidí normálne pomocou svojich fyzických očí?

1) pre deti je výučba tejto metódy zábavná. Páči sa im, že môžu vidieť so zavretými očami ako kúzelníci. A oni sú skutoční KÚZELNÍCI.

2) táto metóda môže pomôcť deťom nevidiacim a slabozrakým na orientáciu v priestore a k jednoduchému absolvovaní školského programu.

3) cvičenie podľa metódy vnímania bez použitia zraku rozvíja v deťoch sebaistotu.

4) postupne sa u dieťaťa porovnáva a zosúlaďuje práce oboch mozgových hemisfér, preto sa hyperaktívne deti upokojujú a naopak, deťom pasívnym to prispieva k aktivite vďaka ich sústredenosti a pozornosti pri vykonávaní cvikov.

Dôsledkom cvičenia je aj preukázateľné navýšenie IQ.

Postupne, po osvojení tejto metódy a následne aj v dospelosti

bude dieťa vedieť aký si určiť cieľ a ako ho dosiahnuť.

Bude vedieť, čo potrebuje k životu a akým spôsobom to uskutočniť.

Bude sa ľahšie orientovať v okolitom svete a  presne vedieť to podstatné -  rozpoznávať lož a pravdu.

Toto sú možnosti našej budúcej generácie, urobiť svet krajším, bez podvodov a sklamaní.