Komissarovova metóda

U detí sa proces výučby metódy Informačného Vnímanie odlišuje od výučby dospelých tým, že deti so zavretými očami jednoducho vidia. Ale režim VIDENIA je len u detí vo veku medzi 5 až 12 rokov, potom sa tieto schopnosti prepínajú na dospelý režim, tzn. režim vedenia.
Na čo dieťa potrebuje také videnie, ak vidí normálne pomocou svojich fyzických očí?
- 1) pre deti je výučba tejto metódy zábavná. Páči sa im, že môžu vidieť so zavretými očami ako kúzelníci. A oni sú skutoční KÚZELNÍCI.
- 2) táto metóda môže pomôcť deťom nevidiacim a slabozrakým na orientáciu v priestore a k jednoduchému absolvovaní školského programu.
- 3) cvičenie podľa metódy vnímania bez použitia zraku rozvíja v deťoch sebaistotu.
- 4) postupne sa u dieťaťa porovnáva a zosúlaďuje práce oboch mozgových hemisfér, tým pádom sa hyperaktívne deti upokojujú a naopak, deťom pasívnym to prispieva k aktivite vďaka ich sústredenosti a pozornosti pri vykonávaní cvikov. Dôsledkom cvičenia je aj preukázateľné navýšenie IQ.
Postupne, po osvojení tejto metódy a následne aj v dospelosti bude dieťa vedieť aký si určiť cieľ a ako ho dosiahnuť. Bude vedieť, čo potrebuje k životu a akým spôsobom to uskutočniť. Bude sa ľahšie orientovať v okolitom svete a bude presne vedieť to podstatné - bude rozpoznávať lož a ??pravdu. Toto sú možnosti našu budúce generácie, urobiť svet krajším, bez podvodov a sklamanie. V tejto chvíli je len na nás dospelých, či to dovolíme a nebudeme potláčať tieto možnosti v svojich deťoch.
 
 
Je táto metóda pre deti bezpečná?
Bezpečnosť tejto metódy potvrdzuje dvanásťročná Markova skúsenosť s pozitívnymi výsledkami a ohlasmi. Mark Komissarov zároveň neustále spolupracuje s vedeckými ústavmi skúmajúcimi jeho metódu. Všetky výsledky potvrdzujú, že pri výučbe detí touto metódou nedochádza k nežiaducim účinkom, ktoré by zle pôsobili na detskú psychiku a mozgovú činnosť. Tu je krátky výňatok z posudkov niektorých vedeckých ústavov, ktoré uskutočnili výskum týchto detí:
 
1. Laboratórium psychofyziológia Moskovskej humanitné univerzity.
Posudok výsledku psychologického stavu dvoch detí v priebehu vyučovacích hodín metóde "Informačného vnímanie" autorom Markom Komisárova: - Po dobu vyučovania je EEG normálne. - Po výuke bola zistená aktivita pravej mozgovej hemisféry, tento stav je spojený so špecifikom výučby. Zmena v mozgu zodpovedá normálnemu správaniu mozgu. - V procese vyučovania neboli zistené negatívne reakcie, naopak, emocionálny stav sa ustálil a znížil sa k rovnováhe. Posudok podpísal vedúci laboratória psychofyziologické Moskovskej Humanitné Univerzity Prof. MUDr. Zvonikov V.M.
2. Laboratórium Neurofyziológia detí. Ústav evolučnú fyziológie a biochémie Ruskej
Akadémie Vied.
 
Posudok: - Bolo zistené, že v priebehu vyučovacích hodín, na ktorých sa vykonával cvik určovanie farieb a čítanie textov v podmienkach nedovoľujúce prepúšťanie svetla na sietnicu oka (deti mali na očiach špeciálne, svetlo neprepúšťajúca pásku), informácie o farbách a texte deti predsa prijímali prostredníctvom, pre vedu, neznámych informačných kanálov. - Záver: podľa novo zistených informácií si myslíme, že je potrebné túto fenomenálny oblasť preskúmať hlbšie. Podpísal profesor neurofyziologické laboratória UVFB RAV MUDr. Šepovalnikov A.N.
 
3. Fakulta medicíny New Yorskej univerzity.
- Počas skúmania, neboli zistené signály charakteristické pre svetlo alebo spracovanie svetelných informácií postupujúcich do mozgu detí so zavretými očami cez nepriehľadnú pásku. Bolo ale zistené, že v časti zátylku mozgu, boli spracovávané informácie, signál ktorý je charakteristický pre svetlo alebo obraz. Podpísal Ph.D. Neurometrician E.Roy Jon
Kurz Intuitívneho videnie môžu deti absolvovať priamo u autora metódy Marka Komissarova, v termíne konania seminára pre dospelých, alebo u nás "certifikovaných lektorov" a to v čase vypísaných termínov (v menu sekcia Termíny akcií), prípadne na základe individuálnej dohody.