Mark Komissarov

Celý život sa snažíme neustále správne rozhodovať.
Tieto rozhodnutia prijíma náš mozog na základe informácií, ktoré k nemu prichádzajú z vonkajšieho prostredia. Prijaté informácie budú vierohodné len vtedy, ak náš mozog dostane skutočne presné informácie.
Informácie ktoré potrebujeme nám dodáva našich 5 orgánov vnímania (zrak, čuch, sluch, chuť, hmat). Sú sprostredkovateľmi medzi okolitým svetom a našim mozgom. Avšak tieto naše orgány vnímania majú tendenciu robiť chyby, teda odovzdávať chybné informácie. Náš mozog na základe chybne dodaných informácií piatich orgánov vnímania môže urobiť chybné rozhodnutie, čo môže viesť k nepríjemným životným situáciám a niekedy aj k fatálnym následkom.
Ak človek má aktivované Centrum Informačného Vnímania, je schopný prijímať informácie z okolia napriamo a môže teda robiť životne dôležité rozhodnutia bez negatívnych dôsledkov. Práve napriamo prichádzajúce informácie sú vždy presné, pretože prichádzajú bez skreslenia podmieneného dĺžkou spracovania informácie mozgovým kanálom logického myslenia. Človek s aktivovaným centrom prijíma iba pravdivé a presné rozhodnutia. Preto je veľmi dôležité aktivovať túto schopnosť u každého jednotlivca.
Aktivácia Centra Informačného Vnímanie otvára nové možnosti a schopnosti:
- Človek si bude viac istý.
- Bude vedieť čo má robiť a ako postupovať v tej ktorej životnej situácii.
- Bude presne vedieť akú obchodnú zmluvu má podpísať a akú odmietnuť.
- Bude presne vedieť koho si má vybrať za obchodného partnera a koho pre rodinný zväzok.
- Bude mať vo svojich rukách potenciál, ktorý je možné rozvíjať do hĺbky podstaty a vo všetkých sférach pôsobnosti.
Priame informačné vnímanie dáva človeku možnosť vedieť o prebiehajúcich udalostiach vo svete bez ohľadu na vzdialenosť, prekážky a dokonca aj bez ohľadu na čas.
Autor unikátnej patentovanej metódy vnímania Mark Komissarov sa narodil v roku 1949 v Rusku v Moskve. Absolvoval vysokú technickú školu v odbore chemické strojárstvo. V roku 1989 sa presťahoval s rodinou do New Yorku. V súčasnej dobe je prezidentom spoločnosti "Blind Care Foundation", viceprezidentom spoločnosti "Olma LLC". Je autorom metódy "Centrum Informačného vnímanie", ktorú potom premenoval na "Priame informačné vnímania z okolia". Po celom svete vyučuje túto metódu dospelých a deti. Po celú dobu svojej činnosti Mark aktívne spolupracuje s vedeckými ústavmi na výskume fenomenálnych možnosti ľudského mozgu prijímať informácie z okolia napriamo bez použitia 5 zmyslových orgánov vnímania.
Mark Komissarov s veľkou radosťou pracuje s deťmi a s detskými školami pre zrakovo postihnutých. Sa slabozrakým a nevidiacimi deťmi Mark pracuje na svojich seminároch individuálne a zadarmo.
S deťmi pracuje v režime VIDENIA, s dospelými potom v režime vedenia. Metóda Marka Komisárova "Priame informačné vnímaní z okolia" je patentovaná v Amerike v New Yorku. V ďalších krajinách má Mark svojich prednášajúcich a certifikovaných vyučujúcich tejto metódy, ktorí učia deti do 12 rokov.
Mark Komissarov je autorom knihy "Si jasnovidec 21 storočia, tvoj čas prišiel. Pozri sa na svet široko otvorenými očami ", na ktorej preklade do slovenského jazyka sa v súčasnej dobe pracuje. V origináli (ruskom jazyku) ju možno zakúpiť .
Priame vnímanie informácií, ako nová úroveň ľudského vedomia (2010)
Od dávnych čias, ako od antických čias si boli ľudia vedomí pojmov ako Jasnovidectvo v celonárodnom meradle. Avšak, toto bolo vždy len o prejave naprostého fenoménu-schopností, ktoré čas od času demonštrovalo pár vyvolených "duchovných". Schopnosť ochotne pripúšťať - bez použitia nám známych zmyslových orgánov - priame vnímanie informácií z okolia, ma začala zaujímať v roku 2000. To bolo tiež, keď som prvýkrát oficiálne vyšiel s hypotézou o existencii Centra Informačného Vnímanie (CIP) v ľudskom mozgu, ktoré je schopné priameho prijímania informácií z vonkajšieho okolia. V USA, New Yorku, som organizoval školu pre aktiváciu tejto neobvyklej schopnosti. Prostredníctvom zložito vyvinutej metódy s autorskými právami, som túto zručnosť učil v triedach každého, kto mal záujem, nezávisle od pohlavia či veku. Vek študentov, ktorí sa zúčastnili mojich kurzov, bol v rozmedzí od 3 do 70 rokov. Desať rokov prevádzkovania tejto školy ukázalo prakticky túto schopnosť ľudského mozgu, najmä priameho informačného vnímanie. Toto sa najzreteľnejšie prejavuje u detí do dvanásť rokov. Nosením pásky, znemožňujúcej  fyzické pozeranie, sa moji mladí študenti naučili existovať v ich okolitom prostredí rovnako tak ľahko, ako by to robili s oboma otvorenými očami. Deti čítali, písali, hrali sa s loptou, jazdili na bicykli a kolieskových korčuliach. To znamená, že jednoducho preukázali schopnosť mozgu prijímať vizuálne informácie z vonkajšieho okolia, bez použitia vizuálnych orgánov. To všetko slúži ako dostatočný dôkaz o skutočnosti, že mozog je schopný priameho vnímania informácií. V súčasnej dobe, európski vedci a výskumníci v Moskve a Petrohrade pracujú na ďalších vedeckých dôkazoch tohto javu.