Intuícia

Intuice: Smysl, který popírá fyzično

 
Albert Einstein. (Photos.com)

"Jedinou opravdovou cennou věcí je intuice." - Albert Einstein

"Šťastný; rozzlobený; šťastný… rozhodně šťastný". Se zařízením, sledujícím činnost mozku a po dvou krváceních do mozku, která zanechala zrakové centrum mozku vážně poškozené, se nezdálo, že by 52letý "pacient X", hádal výrazy tváře náhodně.

Byly mu ukázány fotografie tváří, vyjadřující strach, štěstí a jiné emoce, a on, přestože slepý, "vnímal" jejich výraz správně procentuálně mnohem častěji, než by se očekávalo od čistě náhodného hádání. Je tohle ‚zrakový' prostředek, ležící mimo oblast normálního vidění, dosud nerozpoznaný způsob vnímání?

Zejména dr. Alan Pegna z univerzity Nového Jižního Walesu v Austrálii a jeho výzkumný tým v Ženevě ve Švýcarsku byly ohromeni výsledky tohoto studia. Mozek pacienta X během sledování projevoval zřetelnou aktivitu v pravé hemisféře, která se jevila shodná, jako mozková aktivita osoby s nepoškozeným mozkem při stejné činnosti.

Pro mnoho vědců, kteří se věnují studiu lidského mozku, nedávná zkušenost s X nabízí vzrušující možnost zařadit k pěti dosud známým jeden smysl navíc. Pro jiné to není nic víc, než počátek vědeckého výzkumu již dobře známé schopnosti intuice.

Ačkoli se v průběhu posledního století tento jev setkal jen s malým vědeckým uznáním, myšlenka na existenci intuice získala během nedávných let hybnou sílu na poli neurofyziologie. Tato předpokládaná schopnost "vědět" věci, které se ještě neudály, vzdálené události nebo hrozící změny v bezprostředním prostředí, byla známa po tisíce let v podstatě u všech domorodých obyvatel osídlujících svět - navzdory dlouhodobému odmítavému postoji skeptických kruhů vědy.

 
Plody intuice. (Photos.com)