Dr.Avdeev Sergej časť2.

Interview – Dr.Sergej Avdeev 2.časť

3balance: Spomínali ste, že techniky a prax vedomého využívania Biointernetu vyučujete v Škole Biointernetu. Kde je tá škola a čo môžu robiť ľudia, ktorí ju nemôžu navštevovať ale o prácu s Biointernetom majú záujem?

Dr. Avdeev: Škola Biointernetu je projekt, ktorý prebieha zatiaľ vo forme seminárov v Rusku, Litve a od tohto roka aj v Prahe. Tento projekt začal len nedávno, aj keď výskumy v tomto smere sa vedú už 25 rokov. Prostredníctvom projektu Škola Biointernetu sa usilujeme priniesť nazhromaždené výsledky a poznatky širokým masám obyvateľstva. Je nám jasné, že myšlienky a prax Biointernetu sa nestanú masovými zo dňa na deň. Pre tých, ktorí sa Školy Biointernetu zatiaľ nemôžu zúčastniť, sme pripravili zariadenia ktoré nazývame TRANSLIGHTERS. Tieto zariadenia pomáhajú zlepšovať všetky charakteristiky svietivosti ( Biosvetla ) ich používateľov. Pomáhajú im riešiť rad úloh stojacich pred nimi, vytvárajú im nové podmienky kvalitatívneho napájania sa na Biointernet. Používateľom týchto zariadení rastie adaptívny potenciál, niekoľkonásobne sa znižuje úroveň stresu, zvyšuje sa imunita, zlepšujú sa vzťahy s kolegami a blízkymi ľuďmi.

4-COVER_books2-001

3balance: Ako tieto zariadenia vyzerajú a na akých princípoch pracujú?

Dr. Avdeev: Základom zariadení zo série TRANSLIGHTERS je Teória fyzických štruktúr a Synergia informačných procesov. Teória fyzických štruktúr bola rozpracovaná Jurijom Kulakovom z Novosibírska. Teória poskytuje úplne nový pohľad na našu realitu, ako na zobrazenie (odraz) inej reality – reality fyzických štruktúr. Určitú analógiu k tejto zložitej teórii nám poskytuje napríklad detská hračka – kaleidoskop. V ňom je sústava zobrazovacia (odrážacia ) – zrkadlá a sústava štruktúry – rôznofarebné sklíčka. Samotné sústavy zostávajú stále tie isté (zrkadlá a sklíčka) no vzájomne pôsobia. Pri otáčaní kaleidoskopu sa sklíčka presýpajú a vytvárajú zvláštne obrazy. Tak aj v realite, majestátna rôznorodosť prírody vznikla vzájomným pôsobením nejakých štruktúr, ktoré sami osebe nie sú pozorovateľné, ale vplývajú na všetko. My sme veľmi dlho študovali vzájomné pôsobenia štruktúr a vypracovali metódy konštrukcie štruktúr s vopred zadanými vlastnosťami.

Naše výskumy ukázali, že metódy Teórie fyzických štruktúr sú nezvyčajne perspektívne. V TRANSLIGHTERS nie sú pohybujúce sa časti a ani zdroje energie. Sú tam len zobrazenia (odrazenia) štruktúr, ktoré pôsobia. V zmysle slova fungujú. Sami sa neprestávame diviť výsledkom, ktoré dosahujeme. Zvonku zariadenia vyzerajú ako kúsok plastu, ktoré možno zabudovať do šperku, do masky na spanie, do koberca alebo odevu. Po ich zabudovaní pomáhajú potom bežné veci dennej spotreby svojim užívateľom napojiť sa na Biointernet.

TRANSLIGHTERS normalizujú funkcie a systémy organizmu. Napríklad, ak zistíme, že niektorý systém je pod normou, tak pri používaní TRANSLIGHTERS rastie. Ak je tento parameter nad normou, tak s pomocou TRANSLIGHTERS sa znižuje. Kvalita normalizácie biosystémov, ktorú sme zaznamenali, svedčí o tom, že TRANSLIGHTERS nemôže organizmu škodiť. To znamená, že sa zvyšuje množstvo a kvalita Biosvetla, zvyšuje sa priezračnosť Biokryštálu a postupne sa získava kvalita Biolasera.

118123572

3balance: Ako vidím tak ich vyrábate niekoľko druhov. Ak všetky Translighters zvyšujú parametre Biosvetla, tak prečo ich je toľko?

Dr. Avdeev: Okrem základnej funkcie – normalizácie Biosvetla a zlepšenie práce kanálov Biointernetu, TRANSLIGHTERS pomáhajú riešiť rad doplnkových praktických úloh. Človek je zložitý hierarchicky vybudovaný systém, ktorý rôznym spôsobom vzájomne pôsobí s inými systémami. Je treba brať do úvahy špecifičnosť týchto vzájomných pôsobení a vytvárať rôzne účelové modifikácie TRANSLIGHTERS.

Existujú TRANSLIGHTERS na optimalizáciu vzájomného pôsobenia s nerovnorodosťou prostredia – TRANSLIGHTERS OKNÁ. Ich úlohou je „spriateliť“ elektromagnetické pole človeka s elektromagnetickým poľom prístrojov v miestnosti ( počítač, mobilný telefón atď). V krátkom rozhovore nie je možné vysvetliť všetko. Preto by som sa krátko pozastavil na TRANSLIGHTERS s názvom BLAGA. Jeho názov vo vašom jazyku znamená blahá – množné číslo od blaho a tiež blahobyt, šťastie, pohodu ale zároveň tiež hmotné zabezpečenie. K tomu všetkému náš TRANSLIGHTERS napomáha. Umožňuje svojmu užívateľovi pritiahnuť si do života množstvo blaha. Pomáha v riešení taktických cieľov užívateľa. BLAGA pomáha využívať čas svojho života efektívnejšie. Byť v správnom čase na správnom mieste, čo je základom úspechu nielen v biznise, ale aj v osobnom živote.

116430335

Ešte spomeniem TRANSLIGHTERS EVRIKA. Pomáha užívateľovi chápať nové informácie a riešiť tvorivé úlohy. Užívateľ sa ľahšie učí a nachádza kreatívne riešenia.

Všetky TRANSLIGHTERS sú nástrojmi na splnenie želaní a zvyšovania kvality života využitím Biosieťových technológií.

3balance: Znie to naozaj veľmi zaujímavo. Bol by som veľmi rád, keby sme ich mohli sami vyskúšať a oboznámiť s Vašou praxou a produktmi aj slovenskú verejnosť. Ďakujem za rozhovor a teším sa na ďalšie stretnutie.